Praktisch

Een consult voor massagetherapie duurt ongeveer 5 kwartier en kost 75 euro.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Dit houdt in dat mijn praktijk voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en dat de meeste zorgverzekeraars de behandelingen voor een deel vergoeden. Vraag dit vooraf na bij je zorgverzekeraar als je hier gebruik van wilt maken.

Behandelovereenkomst en privacy
In een behandelovereenkomst staan afspraken tussen de cliënt en de therapeut weergegeven. Belangrijke aspecten in deze behandelovereenkomst zijn beroepsgeheim en regels omtrent privacy (AVG). Beroepshalve is er een verplichting om persoonsgegevens te registreren, maar er gelden tevens regels over de bewaartermijn. Ook mag zonder jouw toestemming niets gedeeld worden met anderen. Bijgaand de link naar de behandeloverkomst.

Voor klacht- en tuchtrecht ben ik aangesloten bij de RBCZ/TCZ, nr. 180647R

Kvk nummer: 62286579
AGB zorgverlenersnummer: 9015534
AGB praktijkcode: 90064824

Capture
rbcz_akker
ctz_akker